Bine ai venit pe LaDolceria.ro !

POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DESTINAT UTILIZ─éRII EXCLUSIVE DE C─éTRE

ENTITĂȚILE DIN CADRUL DULCE UNICAT SRL

Data implement─ârii: 25.05.2018

CUPRINS
 1. SCOPUL POLITICII DE PROTECȚIA DATELOR.. 3
 2. DOMENIUL DE APLICARE, PERSOANELE VIZATE ╚śI MODIFICAREA POLITICII 4
 3. APLICAREA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE. 5
 4. PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 6
4.1. Legalitate, echitate ╚Öi transparen╚Ť─â. 6 1.1. Limitarea scopului 6 1.2. Minimizarea datelor. 6 1.1. Exactitatea si actualitatea datelor. 7 1.2. Limitarea legat─â de stocare datelor. 7 1.3. Reducerea ╚Öi economia datelor. 7 1.4. Integritate ╚Öi confiden╚Ťialitate. 7
 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 8
2.1. Date despre parteneri ╚Öi clien╚Ťi 8 2.1.1. Prelucrarea datelor pentru o rela╚Ťie contractual─â. 8 2.1.2. Prelucrarea datelor ├«n scopuri publicitare. 8 2.1.3. Consim╚Ť─âm├óntul la prelucrarea datelor. 8 2.1.4. Prelucrarea datelor ├«n conformitate cu legea. 9 2.1.5. Prelucrarea datelor ├«n temeiul unui interes legitim.. 9 2.1.6. Prelucrarea datelor sensibile. 9 2.1.7. Decizii individuale automatizate. 9 2.1.8. Date utilizator ╚Öi internet 10 2.2. Date despre angaja╚Ťi 10 2.2.1. Prelucrarea datelor pentru o rela╚Ťie contractual─â. 10 2.2.2. Consim╚Ť─âm├óntul la prelucrarea datelor. 11 2.2.3. Prelucrarea datelor ├«n conformitate cu legea. 11 2.2.4. Prelucrarea datelor ├«n temeiul unui interes legitim.. 11 2.2.5. Prelucrarea datelor sensibile. 11 2.2.6. Decizii individuale automatizate. 12 2.2.7. Telecomunica╚Ťii ╚Öi internet 12
 1. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 13
 2. PRELUCRAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL PERSOANELOR ÎMPUTERNICITE. 14
 3. ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA RAPORTUL DULCE UNICAT SRL ÔÇô PERSOANE VIZATE. 15
5.1. Drepturile individuale ale persoanelor vizate. 15 5.2. Notificarea persoanelor vizate. 15
 1. CONFIDENȚIALITATEA PROCESĂRII 17
 2. SECURITATEA PRELUCR─éRII 18
 3. CONTROLUL PROTECȚIEI DATELOR.. 19
 4. INCIDENTELE DE PROTECȚIE A DATELOR.. 20
 5. RESPONSABILIT─é╚ÜI ╚śI SANC╚ÜIUNI 21
 6. PRELUCR─éRI NOI DE DATE. 23
 7. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE. 25
 8. STOCAREA/ARHIVAREA ╚śI DISTRUGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 26
 9. DEFINIȚII 27
 

1. SCOPUL POLITICII DE PROTECȚIA DATELOR

Prezenta politic─â de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal se aplic─â tuturor categoriilor de date personale prelucrate de entit─â╚Ťile din cadrul DULCE UNICAT SRL (denumit ├«n continuare ÔÇ×DULCE UNICAT SRLÔÇŁ). Exist─â numeroase motive pentru care datele cu caracter personal sunt colectate ╚Öi p─âstrate de DULCE UNICAT SRL (ex. ├«n vederea execut─ârii unui contract). Prin aceast─â politic─â DULCE UNICAT SRL ├«╚Öi propune ca angaja╚Ťii, viitorii ╚Öi actualii parteneri de afaceri, viitorii ╚Öi actualii clien╚Ťi s─â aib─â certitudinea c─â prelucrarea datelor lor personale se bazeaz─â pe principii acceptate la nivel european ├«n domeniul protec╚Ťiei datelor. La ├«ntocmirea acestei politici a fost avut ├«n vedere Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului, privind protec╚Ťia persoanelor fizice ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi de abrogare a Directivei 95/46/CE (├«n continuare ÔÇ×GDPRÔÇŁ). Nerespectarea cerin╚Ťelor acestei politici atunci c├ónd se prelucreaz─â date cu caracter personal conduce la ├«nc─âlcarea dispozi╚Ťiilor legale. ├Änc─âlcarea dispozi╚Ťiilor din prezenta politic─â poate aduce atingere drepturilor ╚Öi intereselor persoanelor vizate, av├ónd un impact negativ asupra reputa╚Ťiei DULCE UNICAT SRL. Politica de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal este responsabilitatea ├«ntregului personal DULCE UNICAT SRL ╚Öi a oric─ârei persoane care acceseaz─â ╚Öi utilizeaz─â informa╚Ťiile cu caracter personal.

2. DOMENIUL DE APLICARE, PERSOANELE VIZATE ╚śI MODIFICAREA POLITICII

Politica de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal se aplic─â tuturor informa╚Ťiilor personale prelucrate de c─âtre sau ├«n numele DULCE UNICAT SRL. Aceste date cu caracter personal prelucrate de DULCE UNICAT SRL includ, dar nu se limiteaz─â la contractori, consultan╚Ťi, angaja╚Ťi, clien╚Ťi, poten╚Ťiali angaja╚Ťi ╚Öi clien╚Ťi. Politica se aplic─â indiferent de loca╚Ťia de unde sunt accesate datele cu caracter personal. Formatele ├«n care se manipuleaz─â datele cu caracter personal pot varia de la cele electronice, tip─ârite la voce. Prezenta politic─â nu se aplic─â informa╚Ťiilor anonime, adic─â informa╚Ťiilor care nu sunt legate de o anumit─â persoan─â identificat─â sau identificabil─â sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel ├«nc├ót persoana vizat─â nu este sau nu mai este identificabil─â. Datele personale/datele cu caracter personal reprezint─â orice informa╚Ťie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, cum ar fi numele, adresa, detaliile b─âncii, date de localizare, identificatori online etc. Aceast─â politic─â este revizuit─â ori de c├óte ori este necesar ├«n vederea transpunerii legisla╚Ťiei ├«n domeniu.   APLICAREA LEGISLA╚ÜIEI NA╚ÜIONALE Aceast─â politic─â are ├«n vedere transpunerea principiilor GDPR ╚Öi se completeaz─â cu dreptul intern care va putea impune obliga╚Ťii mai exigente ├«n privin╚Ťa prelucr─ârii datelor cu caracter personal, ceea ce impune revizuirea politicii periodic.    

3. PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Legalitate, echitate ╚Öi transparen╚Ť─â

Conform acestui principiu, persoana vizat─â trebuie s─â fi fost informat─â cu privire la prelucrare, prelucrarea trebuie s─â fie conform indica╚Ťiilor oferite persoanei vizate ╚Öi s─â aib─â un scop legal. Prelucrarea datelor este considerat─â legal─â atunci c├ónd se aplic─â cel pu╚Ťin una dintre condi╚Ťiile prev─âzute la art. 6 din GDPR. Persoana vizat─â trebuie informat─â ├«n mod clar ╚Öi deschis cum se vor prelucra datele sale. ├Än general, datele cu caracter personal trebuie colectate direct de la persoana ├«n cauz─â. Ca urmare a prelucr─ârii datelor cu caracter personal, indiferent c─â datele au fost ob╚Ťinute direct sau nu de la persoana vizat─â, DULCE UNICAT SRL va furniza acesteia urm─âtoarele informa╚Ťii:
 • identitatea ╚Öi datele de contact ale societ─â╚Ťii;
 • datele de contact ale persoanei responsabile cu protec╚Ťia datelor;
 • scopul ├«n care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • temeiul juridic al prelucr─ârii;
 • interesele legitime urm─ârite de societate sau de un ter╚Ť atunci c├ónd prelucrarea este necesar─â ├«n scop legitim;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal (dac─â acest lucru este posibil).

1.1. Limitarea scopului

Datele personale pot fi prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanei vizate, fără a putea fi folosite ulterior într-un mod incompatibil cu scopul comunicat. Astfel, modificări ulterioare ale scopului sunt posibile doar într-o măsură limitată și necesită o fundamentare solidă.

1.2. Minimizarea datelor

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopul în care sunt prelucrate.

1.1. Exactitatea si actualitatea datelor

Datele personale colectate trebuie s─â fie exacte, complete ╚Öi, dac─â este necesar, s─â fie actualizate. DULCE UNICAT SRL va lua m─âsuri rezonabile pentru a se asigura c─â datele colectate sunt exacte, iar sursa acestora este cunoscut─â. ├Än situa╚Ťia ├«n care datele cu caracter personal sunt inexacte, av├ónd ├«n vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt ╚Öterse sau rectificate f─âr─â ├«nt├órziere.

1.2. Limitarea legat─â de stocare datelor

Datele cu caracter personal trebuie p─âstrate ├«ntr-o form─â care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioad─â care nu dep─â╚Öe╚Öte perioada necesar─â ├«ndeplinirii scopurilor ├«n care sunt prelucrate datele. Astfel, datele personale nu trebuie p─âstrate dac─â nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei ├«n care dreptul Uniunii sau dreptul intern impun stocarea datelor cu caracter personal.

1.3. Reducerea și economia datelor

├Änainte de a procesa date personale, trebuie determinat dac─â ╚Öi ├«n ce m─âsur─â prelucrarea acestora este necesar─â pentru atingerea scopului pentru care este efectuat─â. Acolo unde scopul permite ╚Öi unde cheltuielile implicate sunt propor╚Ťionale cu obiectivul, trebuie folosite date anonime. Datele personale nu pot fi colectate ├«n avans ╚Öi stocate ├«n scopuri poten╚Ťiale viitoare, cu excep╚Ťia cazului ├«n care acest lucru este impus sau permis de legisla╚Ťia ├«n domeniu.

1.4. Integritate ╚Öi confiden╚Ťialitate

Datele cu caracter personal sunt considerate informa╚Ťii confiden╚Ťiale, fiind p─âstrate ├«n siguran╚Ť─â de c─âtre persoanele responsabile cu protec╚Ťia datelor, care iau m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice necesare pentru a preveni accesul neautorizat la date, prelucrarea ilegal─â, pierderea sau distrugerea/deteriorarea accidental─â a datelor.

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DULCE UNICAT SRL ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â ├«n numele DULCE UNICAT SRL, inclusiv afilia╚Ťi etc., vor prelucra datele persoanelor vizate ├«n baza unor temeiuri juridice.

2.1. Date despre parteneri ╚Öi clien╚Ťi

 • Prelucrarea datelor pentru o rela╚Ťie contractual─â
Datele personale ale partenerilor ╚Öi ale clien╚Ťilor pot fi prelucrate ├«n scopul ├«ncheierii, execut─ârii sau rezilierii contractelor. Totodat─â, datele personale pot fi prelucrate ╚Öi anterior ├«ncheierii unui contract pentru transmiterea unei oferte, primirea unei comenzi etc. ├Än situa╚Ťia ├«n care prelucrarea datelor cu caracter personal se face ├«n baza consim╚Ť─âm├óntului, DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â a ob╚Ťinut acordul ├«ntr-un format clar ╚Öi explicit care va cuprinde toate drepturile persoanei vizate (acces, rectificare, retragere consim╚Ť─âm├ónt etc.).
 • Prelucrarea datelor ├«n scopuri publicitare
Atunci c├ónd se dore╚Öte prelucrarea datelor ├«n scopuri publicitare, persoana vizat─â va fi informat─â ├«ntr-un mod clar cu privire la utilizarea datelor sale ├«n aceste scopuri, cu excep╚Ťia marketingului direct, c├ónd DULCE UNICAT SRL va putea prelucra datele cu caracter personal, ├«n conformitate cu considerentul 47 din GDPR. ├Än situa╚Ťia ├«n care clientul solicit─â s─â fie informat cu privire la campaniile publicitare, DULCE UNICAT SRL va lua un consim╚Ť─âm├ónt ├«n acest sens, iar clientul va avea posibilitatea de a alege modalitatea ├«n care i se vor transmite materialele publicitare (ex. e-mail, sms, po╚Öt─â etc.). ├Än situa╚Ťia ├«n care persoana vizat─â solicit─â ca datele sale cu caracter personal s─â nu mai fie folosite ├«n scopuri publicitare, DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â datele nu vor mai fi prelucrate ├«n acest scop, urm├ónd a fi ╚Öterse.
 • Consim╚Ť─âm├óntul la prelucrarea datelor
Consim╚Ť─âm├óntul trebuie s─â fie clar, ├«n scris, inclusiv prin mijloace electronice sau printr-o declara╚Ťie oral─â (ex. cu ocazia unei conversa╚Ťii telefonice). Astfel, consim╚Ť─âm├óntul trebuie luat pentru o anumit─â activitate de prelucrare a datelor personale ╚Öi pentru unul sau mai multe scopuri specifice. ├Än situa╚Ťia lu─ârii acordului ├«n format electronic, pre-bifarea unor c─âsu╚Ťe referitoare la consim╚Ť─âm├ónt vor conduce la nevalabilitatea acestuia. DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â poate face dovada c─â persoana vizata ╚Öi-a dat consim╚Ť─âm├óntul ├«n scopul prelucr─ârii datelor sale. Persoana vizat─â are dreptul s─â-╚Öi retrag─â consim╚Ť─âm├óntul ├«n orice moment. Retragerea consim╚Ť─âm├óntului nu afecteaz─â legalitatea prelucr─ârii ├«nainte de retragerea acestuia.
 • Prelucrarea datelor ├«n conformitate cu legea
Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc în baza unui temei din dreptul Uniunii/dreptul intern.
 • Prelucrarea datelor ├«n temeiul unui interes legitim
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în baza unui interes legitim. Cu titlu de exemplu, DULCE UNICAT SRL va putea prelucra date cu caracter personal în scopul prevenirii fraudelor.
 • Prelucrarea datelor sensibile
Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal este interzis─â cu excep╚Ťia situa╚Ťiilor ├«n care persoana vizata ╚Öi-a dat consim╚Ť─âm├óntul explicit pentru prelucrarea acestor categorii de date ori prelucrarea este necesar─â ├«n scopuri de medicin─â preventiv─â a muncii.
 • Decizii individuale automatizate
├Än principiu, DULCE UNICAT SRL nu recurge la luarea unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat─â a datelor. Totu╚Öi, ├«n situa╚Ťia ├«n care decizia a fost luat─â ├«n mod automat, DULCE UNICAT SRL va implementa m─âsuri ├«n vederea respect─ârii drepturilor persoanelor vizate (interven╚Ťia unei persoane pentru a interpreta decizia, dreptul persoanei vizate de a-╚Öi exprima un punct de vedere, dreptul persoanei vizate de a contesta decizia).
 • Date utilizator ╚Öi internet
DULCE UNICAT SRL colecteaz─â date cu caracter personal ╚Öi prin intermediul site-urilor de╚Ťinute, astfel c─â ├«n cadrul acestora sunt implementate Politici de confiden╚Ťialitate ╚Öi Politici de cookie-uri. Politicile anterior men╚Ťionate vor fi integrate astfel ├«nc├ót s─â fie u╚Öor de identificat, direct accesibile ╚Öi disponibile ├«n mod constant pentru persoanele vizate. ├Än vederea ob╚Ťinerii consim╚Ť─âm├óntului pentru utilizarea fi╚Öierelor de tip cookies, DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â acordul este dat ├«n mod explicit (nu se vor putea utiliza formule precum ÔÇ×utilizarea ├«n continuare a site-ului se va considera o acceptare a acestei politiciÔÇŁ etc.).

2.2. Date despre angaja╚Ťi

  • Prelucrarea datelor pentru o rela╚Ťie contractual─â
├Än cadrul raporturilor de munc─â, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar─â pentru executarea contractului la care angajatul este parte sau pentru a face demersuri ├«n vederea angaj─ârii unei persoane. Prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul CV-urilor poten╚Ťialilor angaja╚Ťi poate avea loc pe tot parcursul procesului de recrutare, urm├ónd ca la final, datele acestora s─â fie ╚Öterse. Cu toate acestea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate ╚Öi ├«n viitor, ├«n acela╚Öi scop (recrutare) dac─â persoanele vizate (candida╚Ťii) au fost informate despre acest aspect la momentul ├«n care ╚Öi-au transmis CV-ul c─âtre DULCE UNICAT SRL (cu titlu de exemplu, prin transmiterea unui e-mail de c─âtre un candidat c─âtre DULCE UNICAT SRL, se va transmite ├«napoi candidatului informa╚Ťii referitoare la prelucrarea datelor sale personale). Dac─â DULCE UNICAT SRL inten╚Ťioneaz─â s─â prelucreze datele cu caracter personal ├«n alte scopuri dec├ót executarea contractului de munc─â, va cere consim╚Ť─âm├óntul angajatului ├«n acest sens ╚Öi ├«i va aduce la cuno╚Ötin╚Ť─â toate drepturile pe care le are, inclusiv dreptul de a-╚Öi retrage ├«n orice moment consim╚Ť─âm├óntul acordat.
 • Consim╚Ť─âm├óntul la prelucrarea datelor
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de DULCE UNICAT SRL dup─â ob╚Ťinerea consim╚Ť─âm├óntului. Declara╚Ťia de consim╚Ť─âm├ónt poate s─â fie ├«n format tip─ârit, electronic sau verbal (ex. conversa╚Ťie telefonic─â). Cu ocazia ob╚Ťinerii consim╚Ť─âm├óntului, DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â acesta a fost dat pentru o activitate de prelucrare a datelor ╚Öi pentru scopuri specifice. DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â poate face dovada ob╚Ťinerii consim╚Ť─âm├óntului. Angajatul, ca persoan─â vizat─â are dreptul s─â-╚Öi retrag─â consim╚Ť─âm├óntul ├«n orice moment. Retragerea consim╚Ť─âm├óntului nu afecteaz─â legalitatea prelucr─ârii ├«nainte de retragerea acestuia.
 • Prelucrarea datelor ├«n conformitate cu legea
Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc ├«n conformitate cu considerentul 45 din GDPR, respectiv ├«n situa╚Ťia ├«n care prelucrarea este efectuat─â ├«n conformitate cu o obliga╚Ťie legal─â a DULCE UNICAT SRL sau ├«n cazul ├«n care prelucrarea este necesar─â pentru ├«ndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public sau care face parte din exercitarea autorit─â╚Ťii publice. ├Än aceast─â situa╚Ťie, prelucrarea datelor cu caracter personal se va face ├«n baza unui temei din dreptul Uniunii/dreptul intern.
 • Prelucrarea datelor ├«n temeiul unui interes legitim
Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc ├«n baza unui temei din dreptul Uniunii/dreptul intern. Spre exemplu, DULCE UNICAT SRL poate avea un interes legitim ├«n monitorizarea angaja╚Ťilor, cu condi╚Ťia ca interesele sale s─â nu ├«ncalce drepturile angaja╚Ťilor. DULCE UNICAT SRL va asigura o transparen╚Ť─â deplin─â cu privire la monitorizarea ce are loc ╚Öi scopul acesteia, ├«mpreun─â cu garan╚Ťii adecvate.
 • Prelucrarea datelor sensibile
Datele sensibile (ras─â, etnie, orientare politic─â, starea de s─ân─âtate etc.) pot fi prelucrate ├«n baza consim╚Ť─âm├óntului angajatului sau ├«n situa╚Ťiile prev─âzute de dreptul Uniunii/dreptul intern. Atunci c├ónd se prelucreaz─â date sensibile, acestea vor fi stocate separat de alte date personale, iar accesul la ele se va face doar ├«n baza unei autoriza╚Ťii ╚Öi doar de c─âtre persoanele desemnate ├«n acest sens. ├Än situa╚Ťia ├«n care astfel de date sunt p─âstrate pe suporturi electronice, DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â datele sunt criptate ╚Öi/sau supuse pseudonimiz─ârii.
 • Decizii individuale automatizate
├Än cazul ├«n care se vor folosi sisteme automatizate pentru ob╚Ťinerea de evalu─âri ale angaja╚Ťilor, DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â o persoana interpreteaz─â con╚Ťinutul acestor decizii. De asemenea, DULCE UNICAT SRL va asigura persoanei vizate dreptul de a-╚Öi exprima un punct de vedere ├«n leg─âtur─â cu decizia emis─â, aduc├óndu-i totodat─â la cuno╚Ötin╚Ť─â dreptul de a contesta decizia.
 • Telecomunica╚Ťii ╚Öi internet
Echipamentele telefonice, adresele de e-mail, intranetul ╚Öi internetul ├«mpreun─â cu aplica╚Ťiile interne sunt furnizate de DULCE UNICAT SRL ├«n scopul ├«ndeplinirii sarcinilor de munc─â. Utilizarea acestora se va face ├«n conformitate cu politicile interne. DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â infrastructura IT este securizat─â, bloc├ónd accesul la re╚Ťea persoanelor neautorizate. ├Än acest context, DULCE UNICAT SRL va putea monitoriza utilizarea echipamentelor IT, telefonice, adreselor de e-mail ╚Öi folosirea aplica╚Ťiilor software pentru o perioad─â limitat─â de timp ╚Öi numai ├«n scopul ├«nl─âtur─ârii eventualelor suspiciuni de ├«nc─âlcare a politicilor ╚Öi procedurilor DULCE UNICAT SRL. ├Än toate situa╚Ťiile, DULCE UNICAT SRL va respecta dispozi╚Ťiile legale aplicabile ├«n domeniu.

3. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pot fi transmise c─âtre persoane din afara sau din interiorul DULCE UNICAT SRL numai cu avizul prealabil al Responsabilului cu protec╚Ťia datelor. Datele astfel transmise pot fi utilizate doar ├«n scopul pentru care persoanele vizate ╚Öi-au dat consim╚Ť─âm├óntul. Transferul datelor c─âtre ╚Ť─âri ter╚Ťe sau organiza╚Ťii interna╚Ťionale se poate realiza atunci c├ónd destinatarul datelor asigur─â un nivel de protec╚Ťie adecvat sau atunci c├ónd exist─â garan╚Ťii adecvate, drepturi opozabile ╚Öi c─âi de atac eficiente pentru persoanele vizate. Nu intr─â ├«n aceast─â categorie transferul datelor c─âtre statele membre. DULCE UNICAT SRL va ├«ntocmi o list─â cu ter╚Ťii c─ârora le-a transmis datele.

4. PRELUCRAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL PERSOANELOR ÎMPUTERNICITE

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc ╚Öi prin intermediul persoanelor ├«mputernicite, atunci c├ónd acestea ofer─â garan╚Ťii suficiente ├«n vederea respect─ârii acestei politici, a dreptului Uniunii sau a dreptului intern. DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â mai ├«nainte de colectarea ╚Öi prelucrarea datelor de c─âtre un ├«mputernicit ├«n numele s─âu a ├«ncheiat cu acesta un contract ce va cuprinde clauze de confiden╚Ťialitate.

5. ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA RAPORTUL DULCE UNICAT SRL ÔÇô PERSOANE VIZATE

DULCE UNICAT SRL va respecta dreptul de acces al persoanelor vizate ╚Öi va r─âspunde solicit─ârilor/├«ntreb─ârilor/reclama╚Ťiilor acestora. Atunci c├ónd persoana viat─â solicit─â rectificarea, ╚Ötergerea etc. a datelor cu caracter personal, se va informa de ├«ndat─â directorul general asupra acestui aspect. DULCE UNICAT SRL va r─âspunde solicit─ârilor/├«ntreb─ârilor/reclama╚Ťiilor persoanelor vizate ├«n termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora. Atunci c├ónd este cazul, se vor evalua ╚Öi negocia costurile ce ar putea fi suportate de DULCE UNICAT SRL pentru a se conforma instruc╚Ťiunilor care necesit─â utilizarea unor resurse diferite sau ├«n plus fa╚Ť─â de cele necesare pentru furnizarea serviciilor ce fac obiectul contractelor ├«ncheiate ├«ntre DULCE UNICAT SRL ╚Öi parteneri, clien╚Ťi etc.

5.1. Drepturile individuale ale persoanelor vizate

Datele cu caracter personal trebuie procesate în acord cu drepturile individuale ale persoanelor vizate, precum:
 • dreptul de a solicita accesul la date, rectificarea sau restric╚Ťionarea prelucr─ârii datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a fi uitat;
 • dreptul de a se opune prelucr─ârii datelor;
 • dreptul de a retrage consim╚Ť─âm├óntul;
 • dreptul de a se opune lu─ârii unei decizii ├«n mod automat;
 • dreptul de a depune o pl├óngere ├«n fa╚Ťa unei autorit─â╚Ťi.
├Än vederea respect─ârii drepturilor persoanelor vizate, DULCE UNICAT SRL pune la dispozi╚Ťie un formular ce poate fi completat ╚Öi transmis Responsabilului cu protec╚Ťia datelor prin e-mail, la contact@casadesampanie.ro , sau prin po╚Öt─â, la urm─âtoarea adres─â: str. Paleologu, nr.24, sector 3, Bucuresti

5.2. Notificarea persoanelor vizate

├Än situa╚Ťia ob╚Ťinerii datelor cu caracter personal de la persona vizat─â, DULCE UNICAT SRL, ├«n momentul ob╚Ťinerii acestor date, furnizeaz─â persoanei vizate urm─âtoarele informa╚Ťii:
 • identitatea ┼či datele de contact ale societ─â╚Ťii ┼či, dup─â caz, ale reprezentantului acesteia;
 • datele de contact ale responsabilului cu protec╚Ťia datelor, dup─â caz;
 • scopurile ├«n care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum ╚Öi temeiul juridic al prelucr─ârii;
 • interesele legitime urm─ârite de societate sau de o parte ter╚Ť─â;
 • destinatarii datelor cu caracter personal;
 • inten╚Ťia societ─â╚Ťii de a transfera datele c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â;
 • perioada pentru care vor fi stocate datele sau dac─â acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceast─â perioad─â;
 • drepturile persoanelor vizate (acces, rectificare, ╚Ötergere etc.);
 • dreptul de a-╚Öi retrage consim╚Ť─âm├óntul atunci c├ónd prelucrarea se bazeaz─â pe acesta;
 • dac─â furnizarea datelor reprezint─â o obliga╚Ťie legal─â sau este necesar─â ├«n vederea ├«ncheierii/execut─ârii unui contract ╚Öi eventualele consecin╚Ťe ale nerespect─ârii acestei obliga╚Ťii;
 • existen╚Ťa unui proces decizional automatizat.

6. CONFIDENȚIALITATEA PROCESĂRII

Datele cu caracter personal sunt considerate confiden╚Ťiale, astfel c─â orice prelucrare sau utilizare a acestora este supus─â autoriz─ârii prealabile. Persoanele care prelucreaz─â date cu caracter personal sunt informate despre caracterul confiden╚Ťial al datelor ╚Öi au ├«ncheiate acorduri scrise de confiden╚Ťialitate, fiind totodat─â instruite cu privire la responsabilit─â╚Ťile lor. DULCE UNICAT SRL va depune toate diligen╚Ťele pentru ca angaja╚Ťii care lucreaz─â cu date personale s─â aib─â acces limitat asupra acestora, pe nivele ╚Öi ├«n func╚Ťie de scopul prelucr─ârii. Angaja╚Ťii nu au voie s─â dezv─âluie datele cu caracter personal unei alte persoane neautorizate, inclusiv din cadrul DULCE UNICAT SRL. Obliga╚Ťia de confiden╚Ťialitate referitoare la protec╚Ťia datelor va r─âm├óne ├«n vigoare ╚Öi dup─â ├«ncetarea perioadei contractuale. SECURITATEA PRELUCR─éRII DULCE UNICAT SRL trebuie s─â implementeze ╚Öi s─â men╚Ťin─â m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice destinate protej─ârii datelor cu caracter personal, inclusiv protej─ârii confiden╚Ťialit─â╚Ťii ╚Öi integrit─â╚Ťii datelor clien╚Ťilor. Datele cu caracter personal vor fi stocate ├«n siguran╚Ť─â ╚Öi vor fi accesibile numai personalului autorizat. Informa╚Ťiile vor fi stocate at├ót timp c├ót sunt necesare sau cerute de dreptul Uniunii/dreptul intern, urm├ónd ca la finalul perioadei a se dispune ├«n mod corespunz─âtor ├«n conformitate cu Re╚Ťinerea, arhivarea ╚Öi distrugerea datelor. Persoanele vizate ╚Öi autorit─â╚Ťile vor fi notificate ├«n conformitate cu GDPR despre eventualele incidente ├«n leg─âtur─â cu securitatea datelor (ex. distrugere, pierdere, modificare/dezv─âluire/acces neautorizat la datele cu caracter personal) f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate.

7. CONTROLUL PROTECȚIEI DATELOR

DULCE UNICAT SRL se oblig─â s─â efectueze evalu─âri/audituri periodice ├«n leg─âtur─â cu protec╚Ťia datelor ╚Öi s─â identifice cea mai eficient─â modalitatea de a-╚Öi respecta obliga╚Ťiile ce decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal. La cererea autorit─â╚Ťilor de supraveghere, DULCE UNICAT SRL va pune la dispozi╚Ťia acestora rezultatele ob╚Ťinute ├«n urma evalu─ârilor/auditurilor.

8. INCIDENTELE DE PROTECȚIE A DATELOR

DULCE UNICAT SRL va implementa ╚Öi de╚Ťine politici ╚Öi proceduri de gestionare a incidentelor de securitate, notific├ónd persoanele vizate despre un eventual incident ├«n leg─âtur─â cu securitatea datelor, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate. DULCE UNICAT SRL va monitoriza, prin intermediul persoanei responsabile cu protec╚Ťia datelor, riscurile noi ╚Öi ├«n curs referitoare la protec╚Ťia datelor cu caracter personal, actualiz├ónd de ├«ndat─â registrul relevant al riscurilor la nivelul DULCE UNICAT SRL. ├Än cazul ├«n care are loc o ├«nc─âlcare a securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal, DULCE UNICAT SRL va notifica acest lucru ╚Öi autorit─â╚Ťii de supraveghere, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate ╚Öi dac─â este posibil ├«n cel mult 72 de ore de la data la care a luat la cuno╚Ötin╚Ť─â de aceasta, cu excep╚Ťia cazului ├«n care este susceptibil─â s─â genereze un risc pentru drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile persoanelor fizice.

9. RESPONSABILIT─é╚ÜI ╚śI SANC╚ÜIUNI

Este responsabilitatea ├«ntregului personal al DULCE UNICAT SRL s─â notifice imediat Responsabilul cu protec╚Ťia datelor orice ├«nc─âlcare a prezentei politici. Atunci c├ónd Responsabilul cu protec╚Ťia datelor va considera necesar, va informa autoritatea de supraveghere despre aceste ├«nc─âlc─âri. ╚śefii fiec─ârui departament din cadrul DULCE UNICAT SRL vor fi responsabili pentru prelucrarea datelor din cadrul departamentelor lor ╚Öi vor monitoriza riscurile noi ╚Öi ├«n curs referitoare la protec╚Ťia datelor/vor actualiza registrul relevant al riscurilor la nivelul companiei. ├Än cazul sesiz─ârii unui risc, vor raporta acest lucru de ├«ndat─â directorului general ╚Öi Responsabilului cu protec╚Ťia datelor. ╚śefii fiec─ârui departament ├«n cadrul c─âruia se prelucreaz─â date cu caracter personal vor informa Responsabilul cu protec╚Ťia datelor ├«n timp util cu privire la o fiecare nou─â prelucrare a datelor. Directorul general, ├«mpreun─â cu Responsabilul cu protec╚Ťia datelor se vor ├«ngriji ca periodic s─â se efectueze un audit intern al DULCE UNICAT SRL prin care s─â se verifice gestionarea riscurilor privind confiden╚Ťialitatea ╚Öi protec╚Ťia datelor. Directorul general este responsabil pentru asigurarea m─âsurilor tehnice ╚Öi organizatorice pentru ca orice prelucrare a datelor s─â se efectueze ├«n conformitate cu prezenta politic─â, RGDP, dreptul Uniunii/dreptul intern. Directorul general poate desemna ├«n acest sens alte persoane. Autoritatea de supraveghere competent─â trebuie anun╚Ťat─â/consultat─â ori de c├óte ori Responsabilul cu protec╚Ťia datelor are o obliga╚Ťie legal─â ├«n acest sens. De asemenea, ├«n cazul unui control din partea autorit─â╚Ťii de supraveghere, Responsabilul cu protec╚Ťia datelor este anun╚Ťat imediat. ├Än rela╚Ťia cu persoanele vizate, Responsabilul cu protec╚Ťia datelor este cel care se va ocupa direct, av├ónd afi╚Öate ├«n acest sens datele de contact pe orice acord. To╚Ťi angaja╚Ťii DULCE UNICAT SRL care lucreaz─â cu date personale au obliga╚Ťia de a informa imediat Responsabilul cu protec╚Ťia datelor cu privire la orice ├«nc─âlcare a prezentei politici sau a altor reglement─âri legale aplicabile ├«n materie despre care au luat cuno╚Ötin╚Ť─â. Prelucrarea abuziv─â a datelor cu caracter personal va conduce la aplicarea de sanc╚Ťiuni disciplinare, put├ónd fi pedepsit─â ╚Öi de legisla╚Ťia penal─â ├«n domeniu.

10. PRELUCR─éRI NOI DE DATE

├Än vederea respect─ârii drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanelor vizate, mai ├«nainte de orice nou─â prelucrare a datelor cu caracter personal, personalul DULCE UNICAT SRL va transmite Responsabilului cu protec╚Ťia datelor urm─âtoarele informa╚Ťii:
 • scopul prelucr─ârii;
 • temeiul juridic;
 • categoriile de date;
 • durata stoc─ârii datelor;
 • modalitatea ├«n care se vor prelucra datele;
 • transferul datelor;
 • tehnologiile utilizate.
├Än acest sens, Responsabilul cu protec╚Ťia datelor va ├«nscrie prelucrarea datelor ├«ntr-un registru care va con╚Ťine ╚Öi men╚Ťiunea dac─â este sau nu necesar─â efectuarea unei evalu─âri de impact asupra protec╚Ťiei datelor, precum ╚Öi motivul. Evaluarea asupra impactului protec╚Ťiei datelor cu caracter personal se impune mai ales ├«n cazul:
 • prelucr─ârii bazate pe utilizarea noilor tehnologii;
 • unei evalu─âri sistematice ┼či cuprinz─âtoare a aspectelor personale referitoare la persoanele vizate, care se bazeaz─â pe prelucrarea automat─â, inclusiv crearea de profiluri ┼či care st─â la baza unor decizii care produc efecte juridice privind persoana vizat─â sau care o afecteaz─â ├«n mod similar ├«ntr-o m─âsur─â semnificativ─â;
 • prelucr─ârii pe scar─â larg─â a unor categorii speciale de date sau a unor date cu caracter personal privind condamn─âri penale ╚Öi infrac╚Ťiuni;
 • unei monitoriz─âri sistematice pe scar─â larg─â a unei zone accesibile publicului;
 • c├ónd se identific─â orice fel de risc ridicat ce ar avea un impact asupra drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanelor vizate.
Evaluarea ├«ntocmit─â de Responsabilul cu protec╚Ťia datelor va con╚Ťine cel pu╚Ťin:
 • o descriere sistematic─â a opera╚Ťiunilor de prelucrare preconizate ╚Öi a scopurilor prelucr─ârii, inclusiv, dup─â caz, interesul legitim urm─ârit de DULCE UNICAT SRL;
 • o evaluare a necesit─â╚Ťii ╚Öi propor╚Ťionalit─â╚Ťii opera╚Ťiunilor de prelucrare ├«n leg─âtur─â cu aceste scopuri;
 • o evaluare a riscurilor pentru drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile persoanelor vizate;
 • m─âsurile preconizate ├«n vederea abord─ârii riscurilor, inclusiv garan╚Ťiile, m─âsurile de securitate ╚Öi mecanismele menite s─â asigure protec╚Ťia datelor cu caracter personal ╚Öi s─â demonstreze conformitatea cu dispozi╚Ťiile GDPR, lu├ónd ├«n considerare drepturile ╚Öi interesele legitime ale persoanelor vizate ╚Öi ale altor persoane interesate.
Acolo unde este necesar, Responsabilul cu protec╚Ťia datelor efectueaz─â o analiz─â pentru a evalua dac─â prelucrarea are loc ├«n conformitate cu evaluarea impactului asupra protec╚Ťiei datelor, cel pu╚Ťin atunci c├ónd are loc o modificare a riscului reprezentat de opera╚Ťiunile de prelucrare.

11. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Responsabilul cu protec╚Ťia datelor poate fi un angajat al DULCE UNICAT SRL sau poate fi desemnat ├«n baza unui contract de servicii. DULCE UNICAT SRL va desemna un Responsabil cu protec╚Ťia datelor ├«n baza calit─â╚Ťilor profesionale, a cuno╚Ötin╚Ťelor de specialitate ├«n dreptul ╚Öi practicile din domeniul protec╚Ťiei datelor. Datele de contact ale Responsabilului cu protec╚Ťia datelor vor fi publicate ╚Öi comunicate autorit─â╚Ťii de supraveghere. DULCE UNICAT SRL va oferi sprijin Responsabilului cu protec╚Ťia datelor ├«n ├«ndeplinirea sarcinilor sale, asigur├óndu-i resursele necesare pentru executarea sarcinilor ce-i revin. Responsabilul cu protec╚Ťia datelor este independent ├«n vederea ├«ndeplinirii sarcinilor sale, fiind r─âspunz─âtor direct ├«n fa╚Ťa conducerii DULCE UNICAT SRL. Atunci c├ónd Responsabilul cu protec╚Ťia datelor se ocup─â ╚Öi de alte sarcini ├«n cadrul DULCE UNICAT SRL, directorul general se va asigura c─â acestea nu genereaz─â un conflict de interese. Responsabilul cu protec╚Ťia datelor va avea cel pu╚Ťin urm─âtoarele sarcini:
 • s─â instruiasc─â angaja╚Ťii DULCE UNICAT SRL cu con╚Ťinutul prezentei politici;
 • informarea societ─â╚Ťilor din cadrul DULCE UNICAT SRL (director general, persoane care se ocup─â cu prelucrarea datelor cu caracter personal) cu privire la obliga╚Ťiile impuse de RGDP, dreptul Uniunii/dreptul intern;
 • monitorizarea respect─ârii RGDP ╚Öi a altor dispozi╚Ťii legale aplicabile;
 • efectuarea de audituri interne;
 • evaluarea impactului asupra protec╚Ťiei datelor;
 • ├«nregistrarea noilor prelucr─âri de date;
 • cooperarea cu autoritatea de supraveghere.
   

12. STOCAREA/ARHIVAREA ╚śI DISTRUGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DULCE UNICAT SRL se va asigura c─â datele cu caracter personal sunt stocate at├ót timp c├ót informa╚Ťiile sunt necesare scopului prelucr─ârii. Astfel, cu titlu de exemplu, c├ónd scopul prelucr─ârii este:
 • ÔÇ×resurse umaneÔÇŁ - datele pot fi prelucrate ╚Öi stocate pentru perioada derul─ârii raporturilor de munc─â;
 • ÔÇ×publicitate, marketingÔÇŁ - datele pot fi prelucrate ╚Öi stocate pe perioada derul─ârii campaniilor publicitare.
De la regula stoc─ârii pe perioada c├ót informa╚Ťiile sunt necesare scopului prelucr─ârii, DULCE UNICAT SRL va avea ├«n vedere ╚Öi situa╚Ťiile prev─âzute de dreptul Uniunii/dreptul intern care reglementeaz─â situa╚Ťii ├«n care datele cu caracter personal se arhiveaz─â pentru o perioad─â mai lung─â de timp. Cu titlu de exemplu, datele cu caracter personal aflate pe unele documente (contabile, financiare etc.) vor fi stocate at├ót c├ót prevede legisla╚Ťia ├«n vigoare ÔÇô a se vedea Politica de stocare a documentelor ╚Öi ├«nregistr─ârilor. La finalul perioadei prelucr─ârii datelor cu caracter personal, acestea vor fi ╚Öterse ├«n condi╚Ťii de siguran╚Ť─â, dup─â ob╚Ťinerea unei autoriza╚Ťii ├«n acest sens din partea directorului general. Excep╚Ťie face situa╚Ťia ├«n care dreptul Uniunii/dreptul intern interzic ╚Ötergerea acestor date.    

13. DEFINIȚII

GDPR Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protec╚Ťia persoanelor fizice in ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circula╚Ťie a acestor date.  
DATE CU CARACTER PERSONAL orice informa╚Ťie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, cum ar fi numele, adresa, detaliile b─âncii, date de localizare, identificatori online etc.  
DATE SENSIBILE date despre originea rasial─â ╚Öi etnic─â, despre opiniile politice, religioase sau credin╚Ťele filosofice, calitatea de membru al unor organiza╚Ťii, date privind cazierul judiciar sau s─ân─âtatea ╚Öi orientarea sexual─â a persoanei vizate.  
DATE PRIVIND S─éN─éTATEA date cu caracter personal legate de s─ân─âtatea fizic─â sau mental─â a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asisten╚Ť─â medical─â, care dezv─âluie informa╚Ťii despre starea de s─ân─âtate a acesteia.  
PRELUCRAREA DATELOR orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f─âr─â utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, ├«nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, ╚Ötergerea sau distrugerea.  
RESTRIC╚ÜIONAREA PRELUCR─éRII marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.  
SISTEM DE EVIDEN╚Ü─é A DATELOR orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dup─â criterii func╚Ťionale sau geografice.  
CONSIM╚Ü─éM├éNTUL orice manifestare de voin╚Ť─â liber─â, specific─â, informat─â ╚Öi lipsit─â de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept─â, printr-o declara╚Ťie sau printr-o ac╚Ťiune f─âr─â echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s─â fie prelucrate.  
PERSOANA VIZAT─é persoana fizica ale c─ârei date personale sunt prelucrate.  
PERSOANA ├ÄMPUTERNICIT─é persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agen╚Ťia sau alt organism care prelucreaz─â datele cu caracter personal in numele DULCE UNICAT SRL.  
PSEUDONIMIZAREA mascarea datelor prin ├«nlocuirea informa╚Ťiilor de identificare cu identificatorii artificiali. De╚Öi poate contribui la protejarea confiden╚Ťialit─â╚Ťii ╚Öi securit─â╚Ťii datelor personale, pseudonimizarea are limitele sale, motiv pentru care GDPR men╚Ťioneaz─â de asemenea criptarea.
CRIPTAREA ascunderea de informa╚Ťii prin ├«nlocuirea identificatorilor cu altceva. Fa╚Ť─â de pseudonimizarea, care permite oric─ârei persoane care are acces la date s─â vizualizeze o parte din setul de date, criptarea permite numai utilizatorilor aproba╚Ťi s─â acceseze ├«ntregul set de date
TER╚Ü persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agen╚Ťie sau organism altul dec├ót persoana vizata, operatorul, persoana ├«mputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei ├«mputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
STAT MEMBRU stat membru al Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Croa╚Ťia, Cipru, Republica Ceh─â, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran╚Ťa, Germania, Grecia, Malta, ╚Ü─ârile de Jos, Polonia, Portugalia, Rom├ónia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia ╚Öi Regatul Unit). ├Än urma prezent─ârii de c─âtre Regatul Unit a unei notific─âri de retragere ├«n temeiul articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, Regatul Unit va r─âm├óne un stat membru al UE p├ón─â la miezul nop╚Ťii (ora Bruxelles-ului) din 29 martie 2019, cu excep╚Ťia cazului ├«n care Consiliul European decide ├«n unanimitate prelungirea mandatului de negocieri cu ├«nc─â doi ani. Regatul Unit va deveni o ╚Ťar─â ter╚Ť─â de la data retragerii.
╚Ü─éRILE TER╚ÜE toate na╚Ťiunile din afara Uniunii Europene.
├ÄNC─éLCAREA SECURIT─é╚ÜII DATELOR CU CARACTER PERSONAL o ├«nc─âlcare a securit─â╚Ťii care duce, ├«n mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizat─â a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate ├«ntr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 din GDPR.
M─éSURI TEHNICE ╚śI ORGANIZATORICE DE SECURITATE securizarea datelor cu caracter personal ├«ntr-un mod care s─â ╚Ťin─â seama de pericolele poten╚Ťiale la adresa intereselor ╚Öi drepturilor persoanei vizate ╚Öi care s─â previn─â, printre altele, efectele discriminatorii ├«mpotriva persoanelor pe motiv de ras─â sau origine etnic─â, opinii politice, religie sau convingeri, apartenen╚Ť─â sindical─â, caracteristici genetice, stare de s─ân─âtate sau orientare sexual─â sau care s─â duc─â la m─âsuri care s─â aib─â astfel de efecte.
   
Comenzi telefonice :0724-315-256
B-dul Basarabia, Nr.55, Sector 2
Bucuresti